Välkommen 2017!

Under årsmötet onsdagen 8/3 2017 kl 19.00 på Museet på gamla torg avslutar vi verksamhetsåret för 2016 och välkomnar det nya för 2017! Utöver själva stämman kommer Jesaia Lowejko, Studiefrämjandet i Växjö, att berätta om omställning och vi ska sätta datum för studiecirkeln ”Omställning Sunnerbo” . Som vanligt bjuder vi på ekologisk semla från café […]

Läs mer