Välkommen till år 2018 med Naturskyddsföreningen Sunnerbo!

Årets styrelse hälsar välkommen till årets aktiviteter! Nedan följer en förteckning över nya styrelsen och programmet: Ordförande och postmottagare Marie Nordmark – tar gärna emot e-post via Sunnerbo@naturskyddsforeningen.se men nås även på mobiltelefonnummer 070 954 34 56 vid brådskande ärenden Vice ordförande Karl-Johan Jansson Kassör Peter Rolfson Sekreterare Catarina Carleson Ledamot Bo Carlsson Ledamot Mattias Nordmark […]

Läs mer