Kontakta styrelsen

Allmänna frågor: Sunnerbo@naturskyddsföreningen.se

 

Ordförande: Marie Nordmark, 070 9543456

Vice ordförande: Karl-Johan Jansson, 0372-53056

Kassör: Peter Rolfson, 0372-63040, 070 6619757

Sekreterare: Catarina Carleson

Ledamot: Bo Carlsson

Ledamot: Mattias Nordmark

Ledamot: Emil Göransson

Suppleant: Lena Göransson